ABR - Adwokat Łódź - Prawo karne Łódź - Odszkodowania Łódź

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Reprezentujemy osoby fizyczne, prawne oraz instytucje przed sądami powszechnymi w toku wszelkich postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.

Skutecznie występujemy w sprawach o zapłatę, spadkowych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy oraz prawa nieruchomości.

Dochodzeniem odszkodowań lub zadośćuczynienia za krzywdę lub śmierć osoby bliskiej, zajmuje specjalny dział Kancelarii, który już na etapie postępowania likwidacyjnego, skutecznie zabezpiecza interesy poszkodowanych. Przedmiotem roszczeń są odszkodowania, zadośćuczynienia i renty, będące ekwiwalentem poniesionych kosztów oraz dolegliwości fizycznych i emocjonalnych, a związanych ze szkodą.

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. sprawy o rozwód, alimenty, czy ustalenie kontaktów z dzieckiem.