ABR - Adwokat Łódź - Prawo karne Łódź - Odszkodowania Łódź

Prawo budowlane

Kancelaria zajmuje się także kompleksową obsługą procesu budowlanego.

Nadzór prawny inwestycji rozpoczyna się od uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, by następnie skutecznie zabezpieczyć proces wykonawczy, poprzez sporządzenie odpowiednich umów, bądź też zaopiniowanie umów zaproponowanych.

Kolejnym zagadnieniem jest egzekucja roszczeń wynikająca ze nienależycie wykonanych umów budowlanych, gdzie specjalistyczna wiedza techniczna oraz prawna, pozwala wygrywać procesy sądowe.